Select Page
Simple video game (non digital version)

Simple video game (non digital version)

因每個星期日,小朋友們都要和大人一起坐一起崇拜,聽牧師講道成兩小時. 你會想,2.5歲既小朋友同5歲既小朋友又如何坐定定呢? 好奈之前只有囡囡時,出街食飯都會帶Busy Bag.所以我office有好多自整”玩意”. 我同先生都係從事IT呢一行,一直都想小朋友到6歲先接觸電子產品,不過現實係無咩可能. 而且,大囡從tablet學得更加多,言語,社交同埋creativity一直都係進步,沒有社會上提到既影響,而且我一直都MON住佢每日既development,有d咩影響我又點會唔知.大囡自己既self...
Homemade glitter part I

Homemade glitter part I

有時不用出街玩,在家也可以玩得好開心。 夏天玩沙玩到悶,今日我們就玩新東西吧! 我用了Epsom鹽加了不同的Food Color,把白色的鹽變了彩虹顏色。 囡囡最愛的是染顏色的過程,相反要等他們乾的時候就是最難的時刻。 乾了之後就可以在白紙上畫上喜愛的圖案,在上面塗上膠水, 然後灑上小朋友喜愛的鹽就攪點了! 這個活動不需要買好貴的Kinetic Sand,也可以好天,不好天也可以玩, 囡囡玩足兩個早上。 這些染了色的鹽也可以當沙玩,而且就是一個很好的感觀活動,小朋友可以接觸不同質感的東西。...