Select Page
Strong-willed的小朋友

Strong-willed的小朋友

每一日都不易過,因大囡係一名 strong-willed的小朋友再加上佢有小聰明,我深信我由低血壓的都變成高血壓。我一直都學習緊,但真的需要時間。呢幾日真的想找個洞躲進去。以前做 case既同事話我好有耐性,我一直都唔信,我一直都禱告叫神比我又更大的耐性同忍耐.我終於明白了,我為何遇上以前的兩份工我的客人係自閉症,要train佢地sensory,fine/gross motor,自理,溝通同problem solve,食飯,家務,情緒管理…等等你想得到要train那一方面我都做晒,由其第二份工完全係做人呀媽咁....
Homemade glitter part I

Homemade glitter part I

有時不用出街玩,在家也可以玩得好開心。 夏天玩沙玩到悶,今日我們就玩新東西吧! 我用了Epsom鹽加了不同的Food Color,把白色的鹽變了彩虹顏色。 囡囡最愛的是染顏色的過程,相反要等他們乾的時候就是最難的時刻。 乾了之後就可以在白紙上畫上喜愛的圖案,在上面塗上膠水, 然後灑上小朋友喜愛的鹽就攪點了! 這個活動不需要買好貴的Kinetic Sand,也可以好天,不好天也可以玩, 囡囡玩足兩個早上。 這些染了色的鹽也可以當沙玩,而且就是一個很好的感觀活動,小朋友可以接觸不同質感的東西。...
課程編排1

課程編排1

當大家準備自己小孩上學的物資時,我就繼續為囡囡準備的自家教學的課程。還真的不簡單,做資料收集而多時,現在就是編寫的時候。一星期了,我先寫好4個英文字母的課程。 當初選擇自家教學是因為我們覺得小孩是自己的,應由我們自己教,而且現今的價值觀有點偏向一方面或不太正確,成日聽得多就是小朋友學壞只需一時,我們就算多辛苦也希望自己親手教。 生意上曾遇上一名教師,她說,我身為一名教師,為什麼竟然教的是別人的孩子而不是我自已的。...