Select Page
Circle Time

Circle Time

自家教學終於開始了!   我們開始了一個星期,囡囡都很喜歡.她幫我們呢個上課模式改左個名叫做, “Teacher Time” (老師時間). 呢一段時間她都會叫我做老師,不會叫媽咪,很可愛的. 自家教學有一個好處就係可以在那兒都可以學習,因為有細佬的關係,而細佬只愛爬爬爬,不愛坐定定,所以我們大多數的時間係坐在梳化上上堂,而細佬又可以在地上爬或玩玩具,有時佢都會Join埋一份. 而另一個好處就是任何時間都可以上課,有時早上,有時下午. 但我們每一都會由Circle Time開始的. Circle...
Homemade glitter part I

Homemade glitter part I

有時不用出街玩,在家也可以玩得好開心。 夏天玩沙玩到悶,今日我們就玩新東西吧! 我用了Epsom鹽加了不同的Food Color,把白色的鹽變了彩虹顏色。 囡囡最愛的是染顏色的過程,相反要等他們乾的時候就是最難的時刻。 乾了之後就可以在白紙上畫上喜愛的圖案,在上面塗上膠水, 然後灑上小朋友喜愛的鹽就攪點了! 這個活動不需要買好貴的Kinetic Sand,也可以好天,不好天也可以玩, 囡囡玩足兩個早上。 這些染了色的鹽也可以當沙玩,而且就是一個很好的感觀活動,小朋友可以接觸不同質感的東西。...